گروه صباحی

جریان آب نماد نیازهای بازار می‌باشد و نیازهای بازار سطل‌ها را به حرکت در می‌آورد تا در نتیجه آن چرخ بچرخد.
سطل‌ها سمبل کارمندان گروه صباحی است که مأموریت دارند نیازهای بازار را تأمین کنند. چرخ که نماد گروه صباحی است، بنیان تمام این سیستم است که با تلاش‌های پیوسته تیم به چرخش درمی‌آید.
گروه صباحی بدین ترتیب از جریان‌های بازار استفاده می‌نماید تا توسعه، نوآوری و رشد را رقم زند.
This site is registered on wpml.org as a development site.