گروه صباحی

The Sabahi
Timeline

تجارت‌خانه در نوروزخان بازار - سرای صفاری
۱۳۱۲
۱۳۵۴
بازگشت آقای ناصر صباحی بعد از ۱۲ سال تحصیل
تاسیس شرکت بازرگانی صباحی
۱۳۵۹
۱۳۶۴
تاسیس شرکت پودرهای میکرونیزه ایران
ساخت ساختمان صباحی
۱۳۷۵
۱۳۸۴
تاسیس شرکت مهندسی صباحی
بازگشت آقای بهرام صباحی
۱۳۹۳
۱۳۹۵
بازگشت آقای بهمن صباحی
انبار شماره ۱ بازرگانی صباحی (مواد اولیه دارویی)
۱۳۹۶
۱۳۹۸
دریافت گواهینامه مدیریت تضمین کیفیت پودرهای میکرونیزه ایران
انبار شماره ۲ بازرگانی صباحی (مواد اولیه دارویی)
۱۳۹۹
۱۳۹۹
بازگشت خانم مریم صباحی
ادغام شرکت مهندسی صباحی در بازرگانی صباحی
۱۳۹۹
۱۴۰۰
دریافت پروانه فعالیت تحقیق و توسعه پودرهای میکرونیزه ایران
به‌روزرسانی خطوط تولید پودرهای میکرونیزه ایران
۱۴۰۲
۱۴۰۳
...
تجارت‌خانه در نوروزخان بازار - سرای صفاری
 • ۱۳۱۲
بازگشت آقای ناصر صباحی بعد از ۱۲ سال تحصیل
 • ۱۳۵۴
تاسیس شرکت بازرگانی صباحی
 • ۱۳۵۹
تاسیس شرکت پودرهای میکرونیزه ایران
 • ۱۳۶۴
ساخت ساختمان صباحی
 • ۱۳۷۵
تاسیس شرکت مهندسی صباحی
 • ۱۳۸۴
بازگشت آقای بهرام صباحی
 • ۱۳۹۳
بازگشت آقای بهمن صباحی
 • ۱۳۹۵
انبار شماره ۱ بازرگانی صباحی (مواد اولیه دارویی)
 • ۱۳۹۶
دریافت گواهینامه مدیریت تضمین کیفیت پودرهای میکرونیزه ایران
 • ۱۳۹۸
انبار شماره ۲ بازرگانی صباحی (مواد اولیه دارویی)
 • ۱۳۹۹
بازگشت خانم مریم صباحی
 • ۱۳۹۹
ادغام شرکت مهندسی صباحی در بازرگانی صباحی
 • ۱۳۹۹
دریافت پروانه فعالیت تحقیق و توسعه پودرهای میکرونیزه ایران
 • ۱۴۰۰
به‌روزرسانی خطوط تولید پودرهای میکرونیزه ایران
 • ۱۴۰۲
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.